Език

Линкове
ID: 80006

Година на основаване: 1994

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Отглеждане на зърнени култури

Growing of cereals

Anbau von Getreidekulturen

cultivarea cerealelor


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • България
  • Румъния

Пълно описание:

Компанията се занимава с отглеждане на зърнени култури, по-специално с пшеница и царевица

The company is engaged in the cultivation of cereals, in particular wheat and corn

Die Firma beschäftigt sich mit Anbau von Getreidekulturen, hauptsächlich Mais und Weizen.

Compania are activitati de cultivare a cerealelor, in special a graului si a porumbului.

Основни предимства:

компанията има голям производствен капацитет и има възможност за доставяне на значителни количества

The company has a large production capacity and is capable of delivering substantial quantities

Die Firma hat eine große Produktionakapazität und ermöglicht Lieferungen in großen Mengen.

Compania are capacitate mare de productie agricola putand livra cantitati considerabile clientilor.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори могат да бъдат управители, занимаващи се с храни,на които да им се доставя зърно и брашно

Potential partners can be managers dealing with food, which need to be supplied with grain and flour

Potenzielle Geschäftspartner sind Geschäftsführer, die sich mit Nahrungsmittel beschäftigen und die Lieferungen von Getreiden und Mehl brauchen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi agenti economici din domeniul alimentatiei publice carora le poate furniza cereale si faina.