Език

Линкове
ID: 70098

Година на основаване: 2010

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

популяризиране на компанията и предлаганите услуги

promotion of the company and services offered

Verbreitung der Firma und ihre Dienstleistungen

promovarea companiei si a serviciilor oferite


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията може да работи с туристически агенти, за да се насърчи и препоръчат предлаганите услуги.

The company can work with travel agents to promote and recommend services.

Die Firma kann mit Reisebüros zusammenarbeiten, um ihre Dienstleistungen zu fördern.

Compania poate colabora cu agentii de turism in scopul promovorii si recomandarii serviciilor oferite de acesta.

Основни предимства:

Компанията разполага със собствено конферентно пространство с капацитет от 900 места с модулна структура, която може да бъде разделена на пет зали и открита тераса. Компанията разполага с площ, която съдържа повече от 200 хотела в 40 страни

The company offers conference space with a capacity of 900 seats with a modular structure that can be divided into five rooms and an outdoor terrace. The company has an area that contains more than 200 hotels in 40 countries

Die Firma verfügt über einen Konferenzraum mit Gesamtleistung von 900 Plätzen mit modularem Struktur, was in 5 Saalen und eine Terrasse geteilt werden kann. Die Firma verfügt über eine Fläche von über 200 Hotels in 40 Ländern.

Compania pune la dispozitia spatii pentru conferinte cu o capacitate de 900 de locuri cu structura modulara ce poate fi impartita in 5 sali si terasa in aer liber. Compania face patrte dintr-un trust ce contine peste 200 de hoteluri in 40 de tari.

Изисквани характеристики:

Компанията може да си сътрудничи с институции и фирми, които предоставят услуги на своите туристи и управлението на събития.

The company may cooperate with institutions and companies that provide services to their visitors and event management.

Die Firma kann mit anderen Firmen zusammenarbeiten, die ihren Kunden Dienstleistungen und Veranstaltunen anbieten würden.

Compania poate colabora cu institutii si societati carora sa le furnizeze serviciile sale turistice si de organizare de evenimente.