Език

Линкове
ID: 90154

Година на основаване: 2004

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Производство на стоманени радиатори

Production of steel radiators

Herstellung von Stahlheizkörpern

fabricarea radiatoarelor din panouri de otel


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се занимава с производство и търговия на соманени радиатори. Компанията увеличи своята гама радиатори с такива тип PKKP 22, Tip 11, 21, 33.

The company is engaged in manufacturing and trading of steel radiators. The company increased its range of radiators such type PKKP 22, Tip 11, 21, 33.

Die Firma beschäftigt sich mit Herstellung und Handel von Stahlheizkörper. Die Firma hat ihre Palette von Heizkörpern mit Typ PKKP 22, Typ 11, 21, 33 vergrößert.

Compania se ocupa cu producerea si comercializarea radiatoarelor din panouri de otel. Compania si-a largit gama de radiatoare la Tipul PKKP 22, Tip 11, 21, 33.

Основни предимства:

Компанията е единствен вносител на котлета ECA - турско производство, както и свързочни елементи

The company is the sole importer of boilers ECA - Turkish production, and signaling elements

Die Firma ist der einzige Importeur von Kessel ECA - türkischer Herkunft und Verbindungelemente.

Compania este unic importator al centralelor ECA - produse de origine turca, precum si a elementelor de legatura.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори могат да бъдат дружества, които желаят снабдяване с радиатори

Potential partners can be companies wanting to be supplied with radiators

Potenzielle Partner sind Gesellschaften, die Heizkörper benötigen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi societati care solicita furnizarea de radiatoare.