Език

Линкове
ID: 90113

Година на основаване: 1999

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Услуги за оборудването

Services for equipment

Dienstleistungen für Ausrüstung

service pentru utilaje


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията има нужда от услуги за поддръжка на използваното оборудване

The company needs maintenance services of used equipment

Die Firma braucht Dienstleistungen für Wartung der benutzten Ausrüstung.

Compania are nevoie de service pentru utilajele folosite in productie.

Основни предимства:

Екипът на компанията е съставен от персонал с голям опит в сферата на текстилните конфекции

The company team is composed of personnel with experience in the field of textile confection

Das Team der Firma hat große Erfahrung im Bereich der Textilbekleidung.

Compania are personal cu experienta vasta in domeniul confectiilor textile.

Изисквани характеристики:

Възможни партньори са ъправители, които желаят изготвяне на униформи или други текстилни екипи. Компанията изработва продукти по поръчка

Possible partners are managers who wish preparation of uniforms or other textile units. The company produces customized products

Mögliche Partner sind Geschäftsführer, die Uniformen oder andere Textilbekleidungen benötigen. Die Firma arbeitet auf Bestellung.

Posibili parteneri ai companiei sunt operatori economici care solicita uniforme sau alte echipamente confectionate din textile. Compania realizeaza produse personalizate.