Език

Линкове
ID: 90112

Година на основаване: 1999

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Производство на конфекция

Manufacture of clothing

Herrstellung von Bekleidung

fabricarea de confectii textile


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се занимава с производството на текстилни стоки и аксесоари за текстилни конфекции

The company is engaged in manufacturing of textile products and accessories for textile confection

Die Firma beschäftigt sich mit Herstellung von Textilwaren und Accessoires für Bekleidung.

Compania se ocupa cu fabricarea de articole confectionate din textile si accesorii pentru confectii textile.

Основни предимства:

Екипът на компанията е съставен от персонал с голям опит в сферата на текстините конфекции

The company team is composed of personnel with experience in the field of textile confection

Das Team der Firma hat große Erfahrung im Bereich der Textilbekleidung.

Compania are personal cu experienta vasta in domeniul confectiilor textile.

Изисквани характеристики:

Възможни партньори са управители, които желаят изготвяне на униформи или други текстилни екипи. Компанията изработва продукти по поръчка

Possible partners are managers who wish preparation of uniforms or other textile units. The company produces customized products

Mögliche Partner sind Geschäftsführer, die Uniformen oder andere Textilbekleidungen benötigen. Die Firma arbeitet auf Bestellung.

Posibili parteneri ai companiei sunt operatori economici care solicita uniforme sau alte echipamente confectionate din textile. Compania realizeaza produse personalizate.