Език

Линкове
ID: 90091

Име на фирмата:

Година на основаване: 1991

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Стоки за търговия

Goods Trading

Warenhandel

produse pentru comercializare


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията желае доставяне на стоки за търговия

The company wants delivering of goods for trade

Die Firma benötigt Lieferungen von Waren zum Handel.

Compania poate solicita furnizarea de produse ce vor fi comercializate.

Основни предимства:

Компанията търгува със стоки на ниски цени

The company trades with goods at low prices

Die Firma handelt mit Waren zu günstigen Preisen.

Compania comercializeaza produse la preturi avantajoase.

Изисквани характеристики:

Възможни партньори на компанията са доставчици, които предлагат стоки с търговска цел

Possible partners of the company are providers that offer goods for commercial purposes

Mögliche Partner sind Vertrieber, die Waren zum Handeln liefern.

Posibili parteneri ai companiei sunt distribuitori care furnizeaza produse in vederea comercializarii.