Език

Линкове

Предлагане

Резюме:

Продукция и търговия със зърно и технически култури

Production and marketing of grain and industrial crops

Produktion und Handel mit Getreiden und technischen Kulturen

productia si comercializarea cerealelor si a plantelor tehnice


Вид сътрудничество:

  • Земеделска продукция

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Земеделската кооперация стояпанисва площ от 25 000 дка. Компанията се занимава с отглеждане на зърно и технически култури и търговия с тях

Agricultural cooperative farms an area of 25,000 acres. The company is engaged in the cultivation of grain and industrial crops and trading them

Die Landwirtschaftskooperation verfügt über eine Fläche von 25 000 Dekar. Die Firma beschäftigt sich mit Getreideanbau und technischen Kulturen und deren Handel.

Cooperativa agricola administreaza o suprafata de 25.000ha. Compania se ocupa cu cultivarea cerealelor si a plantelor tehnice si comercializarea acestora.

Основни предимства:

Компанията е най-голямата земеделска кооперация в този регион и произвежда значителни количества зърно

The company is the largest agricultural cooperative in this region and produces significant quantities of grain

Die Firma ist die größte landwirtschaftliche Kooperation in der Region und erzeugt Getreide in bedeutenden Mengen.

Compania este cea mai mare cooperativa agricola din zona si produce, astfel, cantitati considerabile de cereale.

Изисквани характеристики:

Възможни партньори са дружества , които се занимават с хлебопроизводство и мелници, и на които компанията моде да предостави зърно. Компанията също може да предоставя на животновъдни ферми зърно за храна на животните

Possible partners are companies that deal with bread and mills, and to which the company can provide grain. The company can also provide livestock farms grain for animal feed

Mögliche Partner sind Gesellschaften, die sich mit Brotwaren und Mühlen beschäftigen und Getreide benötigen. Den Tiezzüchten kann die Firma Getreide zum Futtern liefern.

Posibili parteneri sunt societati care se ocupa cu activitati de panificatie si morarit si carora compania le furnizeaza stocuri de cereale. Compania mai poate colabora cu ferme de animale carora le furnizeaza hrana cerealiera.