Език

Линкове
ID: 90075

Година на основаване: 2006

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

финансови консултации

financial advice

Finanzberatung

-


Вид сътрудничество:

Целеви държави:

Пълно описание:

-

Основни предимства:

Услугите , които предлага компанията са изготвени от колектив съставен от специалисти във финансовата сфера

Services offered by the company have been prepared by a team composed of experts in the financial sector

Die Dienstleistungen der Firma werden von einem Team mit Fachberater im Finanzwesen gefertigt.

Serviciile companiei sunt prestate de un colectiv specializat in domeniul financiar.

Изисквани характеристики:

Възможни партньори са икономисти, които желаят финансова консултация

Possible partners are economists who want financial advice

Mögliche Partner sind Wirtschaftler, die Finanzberatung benötigen.

Posibili parteneri ai companiei sunt orice operatori economici care solicita servicii de consultanta financiara.