Език

Линкове
ID: 90071

Година на основаване: 2005

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Дистрибутор

distributor

Verteiler

distribuitor


Вид сътрудничество:

Целеви държави:

Пълно описание:

Екипът на компанията е съставен от специалисти, членове на националната агенция по оценяването в Румъния.

The company's team consists of specialists, members of the National Agency for Evaluation in Romania. Therefore, the evaluators concluded security of personal responsibility

Das Team des Unternehmens besteht aus Spezialisten, die Mitglieder der nationalen Bewertungsstelle in Rumänien.

Echipa de lucru a companiei este formata din experti evaluatori specializati care sunt membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. De asemenea, evaluatorii au incheiat asigurari de raspundere profesionala.

Основни предимства:

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори могат да бъдат икономисти, които искат оценка на търговията, на недвижимите имоти или на някакви обекти

Potential partners can be economists who want an assessment of trade, real estate or any objects

Potenzielle Partner können Ökonomen, die eine Beurteilung der Handel, Immobilien oder Gegenstände wollen

Posibili parteneri ai companiei sunt orice operator economic care solicita evaluarea afacerilor, imobilelor sau anumitor obiecte.