Език

Линкове
ID: 90068

Година на основаване: 2003

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Наем на недвижими имоти

Rental properties

Immobilien

inchiriere bunuri imobiliare


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се занимава с отдаване под наем на сгради и терени

The company is engaged in the rental of buildings and land

Die Firma vermietet Gebäude und Gelände.

Compania se ocupa cu inchirierea de cladiri si spatii de productie.

Основни предимства:

Компанията предлага места под наем на най-ниски цени

The company offers rental locations at low prices

Die Firma bietet Vermietungsobjekte zu niedrigen Preisen an.

Compania ofera spre inchiriere spatii la cele mai mici preturi.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори са компании, които имат нужда от място за упражняване на икономически дейности

Potential partners are companies that need space for economic activities

Potenzielle Partner sind Firmen, die Fläche für ihre Tätigkeit benötigen.

Posibili parteneri ai companiei sunt companii care au nevoie de spatii pentru desfasurarea activitatii economice.