Език

Линкове
ID: 90050

Име на фирмата:

Година на основаване: 1994

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

изграждане на водопровод

construction of water supply

Aufbau einer Wasserleitung

lucrari de instalatii sanitare


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Фирмата се занимава с производство на водопроводни, отоплителни и климатични инсталации.

The company deals with the production of plumbing, heating and air conditioning.

Die Firma beschäftigt sich mit Aufbau von Wasserleitungen, Heizungs- und Klimaanlagen.

Compania se ocupa cu producerea instalatiilor sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Основни предимства:

Фирмата осигурява монтаж и техническа помощ последваща по-нататъшна реализация.

The company provides installation and technical support subsequent further development.

Die Firma bietet Montage und technische Unterstützung bei der Realisation an.

Compania asigura montajul si asistenta tehnica ulterioara pentru lucrarile realizate.

Изисквани характеристики:

Дружеството може да си сътрудничи в изграждането на сгради, като могат да предоставят пълния набор от услуги на своите клиенти

The Company may cooperate in the construction of buildings, and can provide full service to their customers

Die Firma macht Gebäudeaufbau, indem sie alle Dienstleistungen ihrer Kunden anbieten kann.

Compania poate coopera cu constructori de cladiri alaturi de care poate oferi servicii complete clientilor sai.