Език

Линкове
ID: 90014

Година на основаване: 1994

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Отглеждане на зърнени култури

Growing of cereals

Anbau von Getreidekulturen

cultivarea cerealelor


Вид сътрудничество:

  • Земеделска продукция

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се занимава с отглеждане на зърнени култури

The company is engaged in the cultivation of cereals

Die Firma beschäftigt sich mit Anbau von Getreidekulturen.

Compania se ocupa cu cultivarea cerealelor.

Основни предимства:

Компанията разполага със собствено оборудване за земеделско предприемачество

The company has its own facilities for agricultural entrepreneurship

Die Firma verfügt über eigene Ausrüstung für Landwirtschaftunternehmen.

Compania are utilaje proprii pentru lucrarile agricole intreprinse.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори са животновъди, нуждаещи се от фуражи или такива, които се занимават с фрезоване или хлебопроизводство

Possible partners would be livestock farms and companies engaged in the milling / grinding and bread

Potenzielle Partner sind Viehzüchter, die Futter brauchen, oder solche, die sich mit Fräsen oder Brotherstellung beschäftigen.

Posibili parteneri ai companiei sunt ferme de crestere a animalelor pentru furnizarea de furaje agricole si companiile care au ca obiect de activitate moraritul si panificatia.