Език

Линкове
ID: 80053

Година на основаване: 2010

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

суровини

raw materials

Rohstoffe

materii prime


Вид сътрудничество:

  • Суровини за производство

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се нуждае от строителни материали и други суровини за производството на подсилен.

The company needs building materials and other raw materials for the manufacture of reinforced concrete.

Die Firma braucht Baumaterialien und andere Rohstoffe um Beton herzustellen.

Compania are nevoie de materiale de constructii si alte materii prime pentru fabricarea produselor din beton armat.

Основни предимства:

Компанията е водещ производител на бетон за Румъния.

The company is the leading manufacturer of concrete in Romania.

Die Firma ist Haupthersteller von Beton in Rumänien.

Compania este cel mai important producator de beton armat pentru zotehnie din Romania.

Изисквани характеристики:

Потенциални бизнес партньори са ферми за животни, които се нуждаят от конкретни продукти за приют за животни.

Potential business partners are farms for animals that require specific products for the animal shelter.

Potenzielle Geschäftspartner sind Tierzuchtfarmen, die konkrette Produkte für Tierheime benötigen.

Potentiali parteneri ai companiei sunt ferme de animale care solicita produse de beton armat pentru adaposturile animalelor.