Език

Линкове
ID: 80017

Година на основаване: 2011

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

доставка на канцеларски материали

delivery of stationery materials

Lieferung von Schreibwaren

aprovizionare cu rechizite


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Румъния

Пълно описание:

Компанията се нуждае от доставки на канцеларски материали и консумативи за маркетинг.

The company needs supply of stationery materials and supplies for marketing.

Die Firma braucht Schreibwarenlieferungen und Marketingverbrauchsmaterialien.

Compania are nevoie de aprovizionarea cu produse de papetarie si rechizite in vederea comercializarii.

Основни предимства:

Фирмата предлага пълна гама от канцеларски материали.

The company offers a full range of stationery products.

Die Firma bietet volle Palette von Schreibwaren an.

Compania ofera o serie completa de produse de papetarie.

Изисквани характеристики:

Потенциални бизнес партньори са фирми, които могат да осигурят продукти за офис и канцеларски материали.

Potential business partners are companies who can provide office products and stationery materials.

Potenzielle Geschäftspartner sind Firmen, die mit Büroartikel und Schreibwaren versorgen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi societati carora le poate furniza produse de birotica si papetarie.