Език

Линкове
ID: 80011

Година на основаване: 2010

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Оборудване и облекло; необходими материали

Equipment and clothing; necessary materials

Ausstattung und Bekleidung, Materiallien

Echipamente si utilaje; materiale necesare efectuarii lucrarilor


Вид сътрудничество:

  • Суровини за производство

Целеви държави:

  • България
  • Румъния

Пълно описание:

Компанията желае оборудване и облекло, подходящо за извършване на дейност, както и резервни части и поддръжка

The company wishes equipment and clothing suitable for the conduct of business, and spare parts and maintenance

Die Firma sucht Ausstattung und Bekleidung, geeignet für Ausführung einer Tätigkeit, Ersatzteile und Wartung.

Compania solicita echipamente si utilaje necesare realizarii lucrarilor si piese de schimb si service pentru cele aflate deja in dotare.

Основни предимства:

компанията изготвя метални съоражния, контейнери и индустриални халета

company prepares metal equipment, containers and industrial halls

Die Firma erstellt Metalleinrichtungen, Container und Industriehallen.

Compania realizeaza structuri metalice, containere si hale industriale.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори могат да бъдат управители, които се нуждаят от изготвяне на контейнери и индустриални халета за упражняване на дейността

Potential partners can be managers, who need to prepare containers and industrial premises for the exercise of the activity

Potenzielle Geschäftspartner sind Geschäftsführer, die Container und Industriehallen für ihre Tätigkeit benötigen.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi agenti economici care au nevoie de containere si hale industriale pentru activitatile realizate.