Език

Линкове
ID: 70141

Година на основаване: 1999

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

събиране на метален скрап

recovery of scrap metal

Matallschrottsammeln

recuperarea deseurilor metalice


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията предоставя услуги за събиране на метален скрап, отпадъци от черни и цветни метали и тяхното превозване с кораб

The company provides services for the collection of scrap metal, ferrous and non-ferrous metals and their transport by ship

Die Firma bietet Dienstleistungen für Metallschrottsammeln, Schrott aus Schwarz- und Buntmetallen und den Schifftransport an.

Compania presteaza servicii de recuperare a deseurilor metalice, feroase si neferoase, transport maritim precum si agenturare a navelor.

Основни предимства:

Фирмата предлага пълна гама от услуги в корабната агенция и транспортирането на стоки

The company offers a full range of services in the shipping agency and transport of goods.

Die Firma bietet eine volle Palette von Dienstleistungen in der Schiffagentur und Güttertransport an.

Compania ofera o gama completa de servicii in domeniul agenturarii navelor si al transportului de marfuri.

Изисквани характеристики:

Потенциални бизнес партньори са операторите, които превозват в транзитното пристанище на Констанца и се нуждаят от услуги на корабната агенция.

Potential business partners are operators who transport in transit port of Constanta and need services of the shipping agency.

Potenzielle Geschäftspartner sind Bediener, die Tranzitlieferungen im Hafen Constanta machen und die Dienstleistungen der Schiffagentur benötigen.

Potentiali parteneri ai companiei sunt operatori de transporturi care au ca punct de tranzit portul Constanta si care solicita servicii de agenturare a navelor.