Език

Линкове
ID: 70011

Година на основаване: 2003

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

настаняване, храна и балнеолечение

accommodation, meals and spa treatment

Unterkunft, Essen und Spaheilung

servicii de cazare, masa si tratament balnear


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията предлага хотелско настаняване, хранене и СПА процедури. Компанията предоставя съвети чрез специализирани отдели за вътрешен и външен туризъм.

The company provides hotel accommodation, meals and spa treatments. The company provides advice through specialized departments of internal and external tourism.

Die Firma bietet Hotelunterkunft, Essen und Spaprozeduren an. Die Firma bietet Beratung durch die Fachabteilung für Innen- und Außentourismus an.

Compania ofera servicii hoteliere de cazare si masa, precum si tratamente balneare. Compania ofera consiliere prin intermediul departamentelor specializate de turism intern si extern.

Основни предимства:

Фирмата осигурява значителен брой туристически услуги на клиенти, както и бизнес отношения с много хотели в страната и чужбина.

The company provides a significant number of travel services to customers and business relationship with many hotels in the country and abroad.

Die Firma bietet den Kunden umfangreiche Dienstleistungen und Geschäftsverhältnisse mit vielen Hotels im Inn- und Ausland an.

Compania ofera servicii turistice unui numar considerabil de clienti si detine relatii de colaborare cu numeroase hoteluri din tara si din strainatate.

Изисквани характеристики:

Партньорът трябва да притежава значително портфолио от дейности за целите на сътрудничество и обмен на контакти, за да предостави всеобхватни и разнообразни услуги.

The partner must have a significant portfolio of activities for the purpose of cooperation and exchange of contacts to provide a comprehensive and diverse services.

Der Partner soll über ein umfangreiches Portfolio mit Dienstleistungen für Zusammenarbeit und Kontakumtausch verfügen, um umfangreiche und vielseitige Dienstleistungen zu erteilen.

Potentialul partener ar trebui sa fie o agentie turistica cu un portofoliu bogat de clienti care sa poata trimite turisti catre locatiile de cazare ale companiei.