Език

Линкове
ID: 70007

Година на основаване: 2001

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Пластмасови елементи, необходими за строителството

Plastic items necessary for construction

Plastikartikel für den Bau

-articole din material plastic necesare pentru constructii


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията предлага продукти, изработени от PVC и алуминий, необходими при строителството на сгради. Основните продукти, които предлагаме са с PVC прозорци и врати. Фирмата се занимава и със сглобяване.

The company offers products made ​​of PVC and aluminum needed in the construction of buildings. The main products we offer are of PVC windows and doors. The company also deals with the assembly.

Die Firma bietet Produkte an, ausgefertigt aus PVC und Aluminium und nötig im Gebäudebau.Die Hauptprodukte, die wir anbieten, sind PVC Fensterrahmen und Türe. Die Firma macht auch die Montage.

Compania ofera produse confectionate din PVC si aluminiu necesare in activitatile de constructii a cladirilor. Principalele produse oferite sunt ferestre si usi din PVC. Compania se ocupa si de montajul acestora.

Основни предимства:

Фирмата предлага качествени продукти, изработени от PVC и алуминий.Проектиране на дограма е чрез задълбочен анализ на външни фактори, които могат да повлияят на правилното функциониране, след оразмеряване да се направят ограничения, произтичащи от изчисленията.

The company offers quality products made ​​of PVC and aluminum. Design of windows is through a thorough analysis of external factors that could affect the proper functioning, after sizing to make restrictions resulting from the calculations.

Die Firma bietet Qualitätsprodukte an, ausgefertigt aus PVC und Aluminium. Das Fensterrahmenetwerfen wird durch Analyse der Außenfaktoren gemacht, die der Funktionierung beeinflussen könnten. Nach dem Maßennehmen werden verschiedene Einschränkungen wegen der Ausrechnung gemacht.

Compania ofera produse de calitate din material PVC si aluminiu. Proiectarea tamplariei se face prin analizarea amanuntita a factorilor externi ce pot influenta buna functionare a acesteia, urmand ca dimensionarea sa se faca in limitele rezultate din calcule.

Изисквани характеристики:

Потенциален партньор, следва да извършат строителните дейности, фирмата може да произвежда и доставя на дърводелството.

Potential partner should conduct construction activities, the company can produce and supply the carpentry.

Die potenzielle Prtner sollen Bauarbeiten ausüben. Die Firma kann auch Tischlerhandwerksmaterialien liefern.

Partenerul potential ar trebui sa realizeze activitati de constructii, compania putand sa produca si sa furnizeze elementele de tamplarie.