Език

Линкове
ID: 7

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1991

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Ортопедични матраци от пенолатекс, алкидни смоли, ПВА дисперсии, бои, мазилки, ефектни покрития, лакове за дърво, бои за метал и дърво

Latex foam orthopaedic mattresses, alkyd resins, PVA dispersions, paints, exterior coatings, special effect coatings, wood lacquers, paints for metal and wood surfaces

Orthopädische Matratzen aus Foam-Latex, Alkydharze, PVA Dispersionen, Farben, Außenputze, effektvolle Überzüge, Holzlacke, Metall- und Holzfarben

Saltele şi perne ortopedice din spumă de latex, răşini alchidice, dispersii PVA, vopsele, tencuieli exterioare, acoperiri cu efecte, lacuri pentru lemn, vopsele pentru metal şi lemn


Вид сътрудничество:

 • Агент
 • Франчайз
 • Представител
 • Дистрибутор

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Готови матраци от пено латекс – 7 комфортни зони, ортопедични, анатомични, антиалергични. Ядра от пено латекс за матраци и възглавници съобразно изисквания на клиента – плътност, съотношение, размери. Екстериорни и интериорни бои, мазилки и лакове. Алкидни смоли съобразно изисквания на клиента, ПВА дисперсии

Ready-made latex foam mattresses - 7 comfort zones, orthopaedic, anatomic, anti-allergy. Latex foam mattresses and pillow cores, custom-made as per the individual requirements for density, ratio and sizes. Exterior and interior paints, coatings and lacquers. Custom-made alkyd resins, PVA dispersions

Fertige Matratzen aus Foam-Latex – 7 Komfortzonen, orthopädisch, anatomisch, antiallergisch. Kernzentren aus Foam-Latex und Kissen nach den Kundenanforderungen – Dichte, Verhältnis, Größe.
Exterieur- und Interieurfarben, Putze und Lacken. Alkydharze nach den Kundenanforderungen, PVA Dispersionen

Saltele finite din spumă de latex - 7 zone de confort, ortopedice, anatomice, anti-alergice. Nuclee din spumă de latex pentru saltele şi perne, conform cerinţelor clientului - densitate, raport, dimensiuni. Vopsele exterioare şi interioare, tencuieli, lacuri. Răşini alchidice conform cerinţelor clientului, dispersii PVA

Основни предимства:

Изисквани характеристики: