Език

Линкове
ID: 60077

Година на основаване: 2003

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Услуги за земеделското оборудване

Services for agricultural equipment

Dienstleistungen für Landwirtschaftsmaschinen

service pentru utilaje agricole


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Румъния

Пълно описание:

Компанията се нуждае от техническа помощ при ремонта и поддръжката на земеделската техника, с която разполага.

The company needs technical assistance in the repair and maintenance of agricultural machinery in its possession.

Die Firma benötigt technische Hilfe bei den Reparaturarbeiten und Unterstützung der Landwirtschaftsmaschinen, über die sie verfügt.

Compania are nevoie de service pentru reparatiile si intretinerea utilajelor agricole pe care le detine.

Основни предимства:

Компанията предлага не третирани с химикали продукти.

The company offers products not treated with chemicals.

Die Firma bietet Produkte frei von Chemikalien an.

Compania ofera produse netratate chimic.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори са земеделски производители и фирми, на които да продава семена и разсади за селскостопанската продукция.

Potential partners are farmers and companies that sell seeds and seedlings for agricultural production.

Potenzielle Partner sind Landwirten und Firmen, die Saatgut und Setzlinge für die Landwirtschaft kaufen möchten.

Compania are ca potentiali parteneri societati agricole carora le furnizeaza seminte si rasaduri pentru productia agricola.