Език

Линкове
ID: 60070

Година на основаване: 1991

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Култивиране на зърнени продукти и животновъдство

Cultivation of cereals and livestock

Kultivierung von Getreideprodukten und Viehzucht

cultivarea cerealelor si cresterea animalelor


Вид сътрудничество:

 • Земеделска продукция
 • Дистрибутор
 • Подизпълнители

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Чехия
 • Хърватия
 • Германия
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Унгария

Пълно описание:

Фирмата се занимава с производство и индустриализацията на продукти със селскостопански характер. Компанията произвежда пшеница, царевица, слънчоглед, рапица, соя, ечемик и фуражни култури. Фирмата разполага с мелница с капацитет от 180 тона пшеница и 90 тона царевица, така че тя предлага суровини за производството на хлебни изделия. Компанията също така се занимава с отглеждането на животни и преработката на месо.

The company is engaged in manufacturing and industrialization of products with agricultural character. The company produces wheat, corn, sunflower, canola, soybean, barley and other crops. The company has a mill with a capacity of 180 tonnes of wheat and 90 tons of corn so that it provides raw materials for the production of bakery products. The company also deals with animal breeding and processing of meat.

Die Firma beschäftigt sich mit Erzeugung und Industrialisation von Produkten mit landwirtschaftlichem Charakter. Die Firma erzeugt Weizen, Mais, Sonnenblume, Raps, Sojabohne, Gerste und Futterkulturen. Die Firma verfügt über eine Mühle mit Leistung von 180 Tonnen Weizen und 90 Tonnen Mais, so dass sie Rohstoffe für Backwaren anbietet. Die Firma beschäftigt sich noch mit Viehzucht und Fleischverarbeitung.

Compania se ocupa cu producerea si industrializarea produselor agrozootehnice. Compania detine culturi de grau, porumb, floarea soarelui, rapita, soia, orz, orzoaica si furaje. Compania dispune de moara de grau si porumb cu o capacitate de 180 de tone de grau si 90 de tone de porumb, astfel ca ofera produse de morarit si panificatie. De asemenea, compania are activitati in domeniul cresterii animalelor si a prelucrarii carnii.

Основни предимства:

Компанията разполага със собствен автопарк, с който реализира доставката на суровините и транспорта на крайните продукти.

The company has its own fleet, which supply the raw materials and transport of finished products.

Die Firma verfügt über eine eigene Logistik, mit der sie die Lieferungen realisiert.

Compania dispune de parc auto propriu prin care poate realiza aprovizionarea cu materii prime si transportul produselor catre parteneri.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори на компанията могат да бъдат фирми, които работят с брашно и брашнени продукти, както и фирми в областта на преработката на месо.

Potential partners are companies who need flour and flour products, and those processed meat.

Potenzielle Partner der Firma sind Firmen, die mit Mehl und Mehlprodukten arbeiten, oder Firmen, die im Bereich der Fleischindustrie tätig sind.

Potentiali parteneri ai companiei pot fi societati care realizeaza activitati de morarit si panificatie si care se aprovizioneaza cu produse fainoase, dar si cu societati in domeniul prelucrarii carnii.