Език

Линкове
ID: 60014

Година на основаване: 2007

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Туристически услуги

tourist services

Touristikdienstleistungen

servicii turistice


Вид сътрудничество:

  • Други

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията предлага туристически услуги за почивка в страната и чужбина

The company provides travel services for vacation home and abroad

Die Firma bietet Touristikdienstleistungen für Urlaub im Inn- und Ausland an.

Compania presteaza servicii turistice pentru vacante in tara si in strainatate.

Основни предимства:

Компанията има солидни контакти с голям брой тур оператори.

The company has substantial contracts with a number of tour operators.

Die Firma hat Verträge mit vielen Reisebüros.

Compania detine contracte solide cu multi operatori turistici.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори са всички, търсещи услуги по настаняване, организиране на тийм билдинг или корпоративни мероприятия.

Potential partners are all looking for accommodation services, organizing team building or corporate events.

Potenzielle Partner sind alle, die Dienstleistungen für Unterkunft, Team-Building odere andere Geschäftsveranstaltungen benötigen.

Potentialii parteneri ai companiei sunt societati care solicita servicii de cazare pentru organizarea de team-building-uri sau alte evenimente corporate.