Език

Линкове
ID: 500280

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 2004

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Основната дейност на фирма „Брани 90” ООД е свързана с производство на картонени шпули, конуси и ролки с различни диаметри и дължини за предачната и тъкачната и

The main activity of Brani 90 OOD company is related to the production of cardboard cores, cones and rolls of different diameters and lengths for the spinning and weaving industry

Der Unternehmensgegenstand ist verbunden mit der Herstellung von Kartonspulen, - kugeln und - rollen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen für die Bereiche Spinnen und Weben

Activitatea principală a companiei "Brani-90" SRL este legată de producţia de tuburi de carton, conuri şi role cu diferite diametre şi lungimi pentru industria filare şi ţesere


Вид сътрудничество:

Целеви държави:

Пълно описание:

Фирма “Брани-90” ООД е създадена през м. септември 2004 год със седалище в гр. Русе.

Основната дейност на фирма „Брани 90” ООД е свързана с производство на картонени шпули, конуси и ролки с различни диаметри и дължини за предачната и тъкачната индустрия, които успешно се реализират на широкия европейски пазар.

Производството ни се извършва с висококачествени съоръжения, суровини и материали от водещи европейски производители. Предлагаме като опция и висококачествен печат на шпулите в цветове и символи по желание на клиента.
От 2005 год. фирма „Брани 90” ООД разполага със собствена търговска марка UniTub, под която се произвеждат висококачествени вододисперсни бои и декоративни силиконови мазилки, както и кофражни тръби, за които е единственият производител на територията на България.

Фирма „Брани 90” ООД извършва още следните дейности:

транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина;
сервизна дейност;
технически прегледи на леки и лекотоварни МПС до 3,5т;
експлоатация на автоматична автомивка;
хотелиерска дейност – хотел „Брани” .

От 2007 год. фирмата е сертифицирана от австрийския институт Quality Austria и е въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2000.

Продукти УНИТУБ

Бои
Кофражни тръби
Мазилки

Brani 90 OOD was established in September 2004, based in the city of Ruse.

The main activity of Brani 90 OOD company is related to the production of cardboard cores, cones and rolls of different diameters and lengths for the spinning and weaving industry, which are successfully marketed in the vast European market.

Our production is carried out with high quality equipment and materials from leading European manufacturers. We offer optional high quality printing on the cores in colours and symbols by customer’s request.

In 2005 Brani 90 OOD registered its own trademark UniTub, under which it produces high quality water dispersed paints and silicone decorative plasters, as well as formwork pipes, being the only Bulgaria manufacturer for the latter.

Brani 90 OOD also performs the following activities:

transport and forwarding activities in the country and abroad;
servicing;
vehicle inspection of cars and vans up to 3.5 tonnes;
operation of an automatic car wash;
hotel accommodation - Brani hotel

Since 2007 the company has been certified by the Austrian Institute Quality Austria and has implemented the quality management system ISO 9001:2000.

UNITUB products
Paints
Formwork pipes
Plasters

Brani-90 GmbH wurde im September 2004 mit Sitz in Ruse gegründet.

Der Unternehmensgegenstand ist verbunden mit der Herstellung von Kartonspulen, - kugeln und - rollen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen für die Bereiche Spinnen und Weben und sie werden erfolgreich auf dem europäischen Markt verkauft.

Die Fertigung erfolgt mit hochqualitativen Anlagen, Rohstoffen und Materialien von führenden europäischen Herstellern. Wie bieten auch die Möglichkeit zum hochqualitativen Druck auf Kartonspulen mit Farben und Symbolen nach Kundenwunsch an.
Seit 2005 besitzt Brani 90 GmbH eine eigene Handelsmarke UniTub, darunter werden qualitätsvolle Dispersionsfarben und dekorative Silikonputze, sowie die einzigen in Bulgarien hergestellten Schalungsrohre gefertigt.

Das Unternehmen Brani 90 GmbH führt zusätzlich folgende Dienstleistungen aus:

Transport- und Spediteurtätigkeit im In- und Ausland;
Service;
Technische Kontrolle von PKW und Kraftfahrzeugen bis 3,5 Tonnen;
Autowäsche;
Hotelbetrieb – „Brani” .

Seit 2007 ist das Unternehmen vom österreichischen Institut Quality Austria zertifiziert und es wurde ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2000 eingeführt.

UniTub-Produkte

Farben
Schalungsrohre
Putze

Compania "Brani-90" SRL a fost înfiinţată în luna septembrie anul 2004 cu sediul în or. Ruse.

Activitatea principală a companiei "Brani-90" SRL este legată de producţia de tuburi de carton, conuri şi role cu diferite diametre şi lungimi pentru industria filare şi ţesere, pe care le realizăm cu succes pe piaţa largă europeană.

Producţia noastră se realizează cu maşini de înaltă calitate, materii prime şi materiale achiziţionate de producători europeni lideri. Oferim ca şi opţiune imprimare calitativă a tuburilor în culori la alegere şi cu simboluri alese de client.
Începând cu anul 2005, compania "Brani-90" SRL dispune de propria marcă comercială UniTub, sub care producem vopsele hidrodispersive şi tencuieli de înaltă calitate cu silicon, precum şi ţevi de cofraj, fiind unicul producător al acestora pe teritoriul Bulgariei.

Compania "Brani-90" SRL efectuează şi următoarele activităţi:

activitate de transport şi expediţie în ţara şi în străinătate.
activitate de service;
ITP autoturisme şi autoutilitare MTMA până la 3,5 tone
exploatare spălătorie auto automatică;
activitate hotelieră - hotel "Brani".

În anul 2007, compania a obţinut certificatul institutului austriac Quality Austria şi a implementat Sistem de management al calităţii ISO 9001:2000.

Produse UNITUB

Vopsele
Ţevi de cofraj
Tencuieli

Основни предимства:

Изисквани характеристики: