Език

Линкове
ID: 500269

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 2000

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Производство на ПВЦ и Ал дограма, Производство на пелети

Production of PVC and aluminum windows, production of pellets

Produktion von PVC-und Aluminium-Fenster, Herstellung von Pellets

De producție de PVC si aluminiu ferestre, productia de pelete


Вид сътрудничество:

Целеви държави:

Пълно описание:

Основни предимства:

Изисквани характеристики: