Език

Линкове
ID: 500262

Година на основаване: 2006

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Производство и търговия със селскостопанска продукция.

Production and trade in agricultural produce.

Herstellung und Handel mit landwirtschaftlicher Produktion.

Producere şi comerţ cu producţie agricolă.


Вид сътрудничество:

Целеви държави:

Пълно описание:

Арендуване и обработка на земя. Производство и търговия със селскостопанска продукция.

Land leasing and cultivation. Production and trade in agricultural produce.

Pachten und Bearbeitung von Ackerboden. Herstellung und Handel mit landwirtschaftlicher Produktion.

Arendare şi prelucrare a terenurilor agricole. Producere şi comerţ cu producţie agricolă.

Основни предимства:

Изисквани характеристики: