Език

Линкове
ID: 500063

Година на основаване:

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Ремонти,стоителство,кафе автомати,автомивки

Repairs, construction, coffee vending machines, car washes

Reparatur, Bau, Kaffeeautomaten, Autowaschanlagen

Reparaţii, construcţii, automate cafea, spălătorii auto


Вид сътрудничество:

Целеви държави:

Пълно описание:

Ремонти,стоителство,кафе автомати,автомивки

Repairs, construction, coffee vending machines, car washes

Reparatur, Bau, Kaffeeautomaten, Autowaschanlagen

Reparaţii, construcţii, automate cafea, spălătorii auto

Основни предимства:

Изисквани характеристики: