Език

Линкове
ID: 20102

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване:

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA ФУPAЖИ И ПPOИЗBOДHИ. BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ, ЛИЗИHГOBИ, KOMИCИOHHИ И CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ.

PRODUCTION AND TRADE IN FEED AND DERIVATIVES. FOREIGN AND DOMESTIC TRADE, RE-EXPORT, BARTER, LEASING, COMMISIONNING AND SHIPPING DEALS.

Herstellung und Handel mit Futter und Derivaten. Binnen- und Außenhandel, Reexport, Barter-, Leasing-, Kommissions- und Speditionsgeschäfte.

PRODUCŢIE ŞI COMERŢ CU FURAJE ŞI DERIVATE. COMERŢ INTERN ŞI EXTERN, RE-EXPORT, AFACERI ÎN BARTER, DE LEASING, COMISION ŞI DE EXPEDIŢIE.


Вид сътрудничество:

 • Представител
 • Дистрибутор
 • Обмен на продукция
 • Подизпълнители
 • Съвместно производство
 • Суровини за производство
 • Земеделска продукция
 • Други

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

С прецизност и внимание приготвяме фуражни храни, предназначени за селскостопански животни. Основна цел на фирмата е да осигури на своите клиенти качествени фуражи на изгодни цени, с които се осигурява бърз и здравословен растеж на животните. Гласуваното доверие от страна на клиентите е награда за старанието да се поддържа високо качество на продуктите и стимул за развитие.
Фирмата произвежда и предлага богат асортимент от пълноценни комбинирани фуражи за селскостопански животни: птици, прасета, крави и телета, зайци, риби.
Приготвят се фуражи по поръчка, подходящи за различните стадии на растеж.
Фуражите се пакетират в удобни за клиентите разфасовки.

We prepare animal feed for farm animals with precision and care. The main objective of the company is to provide its customers with high quality feed at reasonable prices, which provide rapid and healthy growth of animals. Our customers’ trust is the reward for our efforts to maintain high quality products and the incentive for development.
The company manufactures and offers a wide range of nourishing compound feed for farm animals: poultry, pigs, cows and calves, rabbits, fish.
It prepares feed on demand, for the different growth stages.
Feed is packed in packages convenient for the customers.

Unser Futter bereiten wir mit großer Präzision und Sorgfalt für die Nutztiere. Hauptziel des Unternehmens ist seinen Kundenhochwertiges Futter zu günstigen Preisen anzubieten und auf diese Weise den Tieren eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Das geschenkte Vertrauen seitens der Kunden ist eine Belohnung für die Bemühung, die hohe Qualität der Produkte zu pflegen, und ein Anreiz für eine Weiterentwicklung.
Das Unternehmen produziert eine breite Palette an vollwertigen kombinierten Futtern für Nutztiere: Geflügel, Schweine, Kühe und Rinder, Kaninchen, Fisch.
Es werden Futter auf Auftrag vom Kunden gefertigt, die für verschiedene Wachstumsetappen angemessen sind.
Die Futter sind in bequemen Mengengrößen verpackt.

Pregătim cu precizie şi atenţie furajele, dedicate animalelor agricole. Scopul principal al companiei este de a asigura clienţilor săi furaje de calitate la preţuri avantajoase, prin care se asigură creşterea rapidă şi sănătoasa a animalelor. Încrederea, de care ne folosim din partea clienţilor este premiul pentru eforturile noastre de a menţine calitate înaltă a produselor şi este un stimul de dezvoltare.
Compania produce şi oferă o gamă vastă de furaje integrale combinate pentru animale agricole: păsări, porci, vaci şi viţei, iepuri, peşte.
Pregătim furaje la comandă, potrivite pentru diversele etape ale creşterii.
Furajele sunt ambalate în gramaje potrivite şi uşor de folosit de la clienţi.

Основни предимства:

С приготвянето на храната за вашите животни, всъщност ние се грижим за вашето здравословно хранене и тази мисъл е водеща в нашата работа.
Качеството е гарантирано от опита, професионализма и компетентността на персонала ни и равнището на техническите съоръжения.

With the preparation of the food for your animals, we actually take care for your healthy diet and this thought is leading our work.
Quality is guaranteed by experience, professionalism and competence of our staff and high level technical equipment.

Mit der Fertigung von Futter für Ihre Tiere kümmern wir uns eigentlich um Ihre gesunde Ernährung und dieser Gedanke ist führend in unserer Arbeit.
Die Erfahrung, der Professionalismus und die Kompetenz von unserem Personal und das Niveau der technischen Anlagen sind Garantie für die Qualität.

Prin pregătirea hranei pentru animalele Dvs., avem grijă de alimentaţia Dvs. sănătoasă şi acesta este motivul principal în munca noastră.
Calitatea este garantată de experienţa, profesionismul şi competenţa personalului nostru şi de nivelul echipamentelor tehnice.

Изисквани характеристики:

Коректност и финансови възможности.

Honesty and financial capacities.

Korrektheit und Finanzfähigkeit.

Corectitudine şi posibilităţi financiare.