Език

Линкове
ID: 20098

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1986

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Производство и търговия с мебели за дома, офиса и за открити площи.

Production and trade in home, office and open space furniture.

Herstellung und Handel mit Möbeln für Wohnung, Büro und Freiraum.

Producţie şi comerţ cu mobilă pentru casă, birou şi pentru suprafeţe deschise.


Вид сътрудничество:

 • Агент
 • Представител
 • Подизпълнители
 • Съвместно производство
 • Суровини за производство
 • Други

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Предприятието е дългогодишна история и традиции в производството и търговията с мебели. Ежемесечно се произвеждат и експедират по 27 000 бр. столове от масивна букова дървесина, предназначени за кухни и трапезарии. Всички столове и маси се предлагат и на вътрешния пазар. Фирмата отговаря на европейските стандарти за качество, екология и условия на труд.

The company has long years of experience and traditions in furniture manufacture and trade. 27 000 solid beech kitchen and dining room chairs are produced monthly. All chair and table models are also offered in the domestic market. The company covers the European standards for quality, ecology and working conditions.

Das Unternehmen hat eine langjährige Geschichte und Tradition in Herstellung und Handel mit Möbeln. Monatlich werden 27 000 Stühle aus Massivbuchenholz für Küchen und Esszimmer hergestellt und ausgeliefert. Alle Stühle und Tische entsprechen den europäischen Normen für Qualität, Umweltschutz und Arbeitsbedingungen.

Întreprinderea are istorie îndelungată şi tradiţii în producţia şi comerţul cu mobilă. Lunar sunt produse şi expediate câte 27.000 buc. scaune din lemn masiv de fag, pentru bucătării şi sufragerii. Toate scaunele şi mesele se oferă şi pe piaţa internă. Compania este în conformitate cu standardele europene de calitate, ecologie şi condiţii de muncă.

Основни предимства:

Разполагаме с 13 броя сушилни камери. Ежемесечно се суши и обработва по 1000 м3 масивна букова дървесина, добита на територията на България и с доказан прозход.
Специалната линия за клинозъбно снаждане на елементи позволява производството на маси, стелажи и др. и води до по-добър рандеман при използването на дървесината. Винаги се стремим да използваме пълноценно дървесината. Затова в компанията тя се „крои“ и преработва няколко пъти. Този процес се повтаря поне три пъти, започвайки от най-големите детайли и достигайки до производството на брикети.
Използването на масивната букова дървесина е близо 100%. Започвайки от изработката на мебели и завършвайки процеса с направата на брикети, и изгарянето на отпадъчната дървесина в паровото стопанство на фирмата. През летния сезон брикетите се предлагат на вътрешния пазар и за износ.
Модерната ни моделиерна позволява разработването на нови модели и прототипи да става бързо и професионално. Направата на калъпи, пресформи и изпълнението на специални малки поръчки се извършва също в моделиерната на фирмата.

We have 13 separate drying kilns. Each month we dry and process over 1000 cu. m. certified beech timber, harvested in Bulgaria.
Our specialized finger-jointing line allows for more efficient production of tables, shelving, etc. and better wood consumption. We always try to use the wood as efficiently as possible. That’s why we cut and process it several times. This process is repeated at least three times, starting from the largest pieces down to the wooden briquette production.


We use almost 100% of the beech solid wood - starting with furniture production and ending with briquettes, as well as burning the waste wood in the company’s central heating system. The briquettes are sold in the domestic and foreign markets during the summer.


Our modern design workshop allows us to design and develop new models and prototypes quickly and professionally. Mould and press moulds making as well as special limited edition orders are also made here.

Wir verfügen über 13 Trockenkammer.
Monatlich wird 1000 m3 Massivbuchenholz getrocknet und verarbeitet, mit einer bewiesenen Herkunft aus Bulgarien.
Die spezielle Produktionsstraße Keilzinken von Elementen ermöglicht die Fertigung von Tische, Regalen etc. und führt zu einem besseren Ertrag bei der Holznutzung. Wir streben immer danach, vollwertig das Holz zu nutzen. Deshalb wird in unserem Unternehmen einige Male „geschnitten“ und verarbeitet. Dieser Prozess wird mindesten dreimal wiederholt - man beginnt von den größten Details und geht bis zur Briketts-Herstellung.
Die Verwendung von Massivbuchenholz ist ca.100%. Wir beginnen mit der Möbelfertigung und schießen den Prozess mit der Briketts-Herstellung und der Verbrennung vom Abfallholz in der Dampferzeugungsanlage von unserem Unternehmen.
Im Sommer werden die Briketts auf dem Binnen- und Außenmarkt angeboten.

Unsere Designerabteilung ermöglicht die schnelle und professionelle Entwicklung von neuen Modellen und Prototypen. Die Fertigung von Formen, Pressformen und die Ausführung von speziellen kleinen Aufträgen erfolgen auch in der Designerabteilung von unserem Unternehmen.

Dispunem de 13 buc. camere de uscat. Lunar uscăm şi prelucrăm câte 1000 m3 lemn masiv de fag, obţinut pe teritoriul Bulgariei, cu origine determinată.
Linia specializată de asamblare cap la cap a elementelor permite producţia de mese, rafturi etc. şi dă randament mai bun de utilizare a lemnului. Ne străduim întotdeauna ă utilizăm lemnul în întregime. De aceea lemnul este "croit" şi prelucrat de repetate ori. Acest proces se repetă cel puţin de trei ori, începând cu cele mai mari detalii şi ajungând la producţia de brichete.
Gradul de utilizare a lemnului de fag este de aproape 100%. Începem cu fabricarea mobilei şi finalizăm procesul cu producţia de brichete şi arderea lemnului rezidual în ferma de abur a companiei. În sezonul de vară, brichetele se oferă pe piaţa internă şi de export.
Atelierul nostru modern de design ne permite să elaborăm modele noi şi prototipuri mai rapid şi mai profesional. Fabricarea de matriţă, forme de presă şi fabricarea comenzilor mici speciale se realizează şi ele în atelierele de design ale companiei.

Изисквани характеристики: