Език

Линкове

Предлагане

Резюме:

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ – СЛЪНЧОГЛЕД, ПШЕНИЦА, ЦАРЕВИЦА

CEREALS - SUNFLOWER, WHEAT, MAIZE

GETREIDEKULTUREN – SONNENBLUMEN, WEIZEN, MAIS

CULTURI DE CEREALE - FLOAREA SOARELUI, GRÂU, PORUMB


Вид сътрудничество:

  • Земеделска продукция

Целеви държави:

  • България
  • Румъния

Пълно описание:

Висококачествена земеделска продукция на зърнени култури - слънчоглед, пшеница, царевица.

High quality agricultural produce of cereals - sunflower, wheat, maize.

Hochqualitative Agrarproduktion von Getreidekulturen – Sonnenblumen, Weizen, Mais.

Producţie agricolă de calitate înaltă de culturi de cereale - floarea soarelui, grâu, porumb.

Основни предимства:

Висококчествена продукция

High quality produce

Produktion hoher Qualität

Producţie de înaltă calitate.

Изисквани характеристики:

Коректен, точен

Honest, exact

Korrekt, exakt

Corect, cinstit.