Език

Линкове
ID: 90143

Година на основаване: 2000

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Суровини

raw materials

Rohstoffe

materie prima


Вид сътрудничество:

  • Суровини за производство

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията има нужда от суровини за изработка на предлаганите продукти

The company needs raw materials to manufacture its products

Die Firma benötigt Rohstoffe zur Herstellung der angebotenen Produkte.

Compania are nevoie de materie prima pentru obtinerea produselor oferite.

Основни предимства:

Компанията произвежда широка гама от багрила, оцветители и качествени лепила за текстилната индустрия

The company produces a wide range of dyes, colors and quality adhesives for textile industry

Die Firma erzeugt eine breite Palette von Farbstoffen und qualitativen Klebstoffen für die Textilindustrie.

Compania produce o gama larga de pigmenti, coloranti su adezivi de calitate pentru industria textila.

Изисквани характеристики:

Потенциални партньори са фирми, занимаващи се с конфекции, които желаят доставка на материали и аксесоари за текстил.

Potential partners are dealing with clothing, wanting delivery of materials and accessories for textiles.

Potenzielle Partner sind Firmen, die sich mit Konfektion beschäftigen und die Materialien und Accessoires für die Textilindustrie liefern möchten.

Potentiali parteneri ai companiei sunt confectii care solicita furnizarea de materiale si accesorii pentru textile.