Език

Линкове
ID: 90053

Име на фирмата:

Година на основаване: 1998

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

суровини

raw materials

Rohstoffe

materii prime


Вид сътрудничество:

  • Суровини за производство

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се нуждае от суровини и материали за водопровод.

The company needs raw materials for plumbing.

Die Firma benötigt Rohstoffe und Materialien für Wasserleitung.

Compania are nevoie de materii prime pentru producerea instalatiilor sanitare.

Основни предимства:

Фирмата осигурява монтаж и сервиз на водопроводни инсталации

The company provides installation and maintenance of plumbing

Die Firma versorgt mit Montage und Wartung von Wasserleitungen.

Compania asigura montajul si service pentru instalatiile sanitare realizate.

Изисквани характеристики:

Потенциални бизнес партньори са конструктори на сгради, които предоставят на ВиК дружеството водопроводни системи за изграждане.

Potential business partners are constructors of buildings that provide to the plumbing company systems for construction.

Potenzielle Geschäftspartner sind Gebäudekonstrukteuren, die der Firma Wasserleitungssysteme zur Verfügung stellen könnten.

Potentiali parteneri ai companiei sunt constructori de cladiri carora compania le furnizeaza instalatii sanitare.