Език

Линкове
ID: 70163

Година на основаване: 2001

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Импорт Експорт и транзитни операции

import export and transit operations

Import, Export und Tranzitaktionen

operatiuni de import export si tranzit


Вид сътрудничество:

 • Други

Целеви държави:

 • Друг(а)
 • Австрия
 • България
 • Чехия
 • Хърватия
 • Германия
 • Румъния
 • Сърбия
 • Словакия
 • Унгария

Пълно описание:

Фирмата предлага следните услуги:
-Организация и контрол на операциите на внос, износ и транзит;
-получаване на различни сертификати (удостоверения EUR1, машини, съоръжения и т.н.)

The company offers the following services:
-Organization and control of the operations of import, export and transit;
-obtaining various certificates (certificates EUR1, plant, etc.)

Die Firma bietet folgende Dienstleistungen an:
- Organisation und Kontrolle von Import- , Export-, und Tranzitaktionen;
- Annahme von verschiedenen Zertifikaten (Bescheinigungen EUR 1, Maschinen, Betriebseinrichtungen)

Compania ofera urmatoarele servicii:
-organizare si supraveghere a operatiunilor de import, export si transit;
-obtinerea diferitelor certificate (certificatelor EUR1, fitosanitare etc)

Основни предимства:

Компанията предоставя качествени услуги и безопасна работа със стоките, внесени или изнесени. В допълнение, компанията е в състояние да постигне сертификати EUR1 или фитосанитарни

The company provides quality services and safe handling of the goods imported or exported. In addition, the company is able to achieve EUR1 certificates or phytosanitary

Die Firma bietet Qualitätsdienstleistungen und ungefährliche importierte und exportierte Waren an. Als Ergänzung, die Firma kann die phytosanitären Zertifikaten oder Zertifikate EUR 1 erhalten.

Compania asigura servicii de manipulare de calitate si sigure pentru marfurile importate sau exportate. In plus, compania asigura si obtinerea certificatelor EUR1 sau fitosanitare.

Изисквани характеристики:

Потенциалните партньори могат да бъдат фирми, които искат да внасят или изнасят стоки през пристанище Констанца, както и необходимостта да се получи сертификати за превоз на товари и боравенето с него

Potential partners could be companies that want to import or export goods through the port of Constanta and the need to obtain certifications for cargo transport and handling it

Potenzielle Partner sind Firmen, die Import und Export durch Hafen Constanta machen möchten, und die Notwendigkeit von Zertifikaten für Warentransport und das Umgehen mit denen.

Potentialii parteneri ar putea fi companiile care doresc sa importe sau sa exporte marfuri prin portul Constanta si care au nevoie de obtinerea certificarilor pentru marfa transportata si de manipularea acesteia