Език

Линкове
ID: 500138

Година на основаване: 1991

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Декоративни изделия от лят алуминий и отливки и заготовки с механична обработка от цялата гама БРОНЗ

Decorative elements cast in aluminium and castings and preparatives with mechanical processing of the entire BRONZE range

Dekorative Erzeugnisse aus Aluminiumguss und Güssen und Rohlingen mit einer mechanischen Bearbeitung von der ganzen Palette BRONZE

Produse decorative din aluminiu turnat, piese turnate şi prelucrate mecanic de o gamă întreagă de aliaje - BRONZ


Вид сътрудничество:

 • Представител
 • Дистрибутор
 • Суровини за производство

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

"Метал-Експерт и Сие" е създадена през
1991 г. Дейността на фирмата се развива в
две направления.
"Метал-Експерт и Сие" е утвърден лидер
в производството на изделия и декоративни
елементи за оформяне както на градското
пространство, така и за аранжиране на
вътрешността и прилежащата територия на
сгради. Фирмата предлага всичко необходимо
за комплексното обзавеждане на площадки,
паркове, улици, зелени площи, хотели,
административни сгради, банки, спортни
съоръжения, почивни комплекси и др.
Водени от желанието да удовлетворим и
най-взискателните търсения и потребности
на нашите клиенти, ние предлагаме повече от
сто артикула,изработени от алуминий
чрез декоративна и ажурна отливка.
Оригиналният дизайн е с прецизно качество,
съчетаващо духа на възрожденската и на
съвременната българска култура - неизменна
част от европейската.
Предимствата на нашите изделия са:
- нечупливост и устойчивост
- отличен дизайн и бърз монтаж
- влагозащитеност и влагоустойчивост
- възможност за комплектуване по избор
- възможност за монтиране на етажи и сгради
- приемливи цени
- изработване на оригинални изделия по
идея на клиента
За оформянето на градското пространство и аранжирането на вътрешността и прилежащата територия на сградите, фирмата предлага:
- осветителни стълбове от алуминий /улични и паркови/
- конзоли за осветителни тела от алуминий /стенни и в ансамбъл за стълбове/
- декоративни улични фенери
- антипаркингови стълбчета от алуминий
- масички и столове от алуминий
- елементи на парапети и оградни пана
- решетки от алуминий за отводни води на басейни, площадки, бензиностанции
- оригинални бронзови чукала за възрожденски къщи и комплекси.
“МЕТАЛ-ЕКСПЕРТ И СИЕ” ООД е специализирано в производството на:
отливки и заготовки с механична обработка от цялата гама БРОНЗ
(калаено-фосфорен, алуминиево-железен и др.), МЕСИНГ и АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ.

Metal-Ekspert & Co. was established in 1991. The activity of the company is twofold.
Metal-Ekspert & Co. has won recognition in the field of items and decorative elements production for modelling city areas and arranging building's interiors and exteriors. The company offers everything necessary for complete furnishing of playgrounds, parks, streets, green spaces, hotels, administrative buildings, banks, sport facilities, resort complexes, etc. Fulfilling the desire to satisfy all our customers' needs, we offer more than 100 aluminium items, manufactured through ornamental and tracery casting. The original design, with precision quality, that combines the spirit of The Revival and contemporary Bulgarian culture, an inseparable part of the European culture.
The advantages of our products are:
- unbreakable and stable
- perfect design and quick assembly
- humidity-protected and humidity-resistant
- variety of combination options
- options for installing our products on floors and buildings
- reasonable prices
- custom-made items according to the client’s idea
The company offers the following products for modelling city areas and for interior and exterior building decoration:
- aluminium electrical posts /street and park/
- aluminium brackets for lightning fixtures /wall and ensemble for posts/
- decorative street lamps
- aluminium anti-parking posts
- aluminium tables and chairs
- railing parts and fence panels
- aluminium grating for draining waters in pools, grounds, petrol stations
- original bronze door-knockers for houses and complexes in Bulgarian national revival style
Metal-Ekspert & Co. OOD is specialized in the production of:
castings and preparatives of the entire range of BRONZE (tin-phosphorous, ferro-aluminium, etc.), BRASS and ALUMINIUM ALLOYS.

Metal-Ekspert & Co. wurde 1991 gegründet.
Das Unternehmen entwickelt sich in
zwei Richtungen.
Metal-Ekspert & Co. ist ein etablierter Marktführer
in der Herstellung von Erzeugnissen und dekorativen
Elementen für die Gestaltung vom Stadtraum sowie für die Innengestaltung der Gebäude und ihr angrenzendes Gebiet. Das Unternehmen bietet alles Notwendige für die komplexe Einrichtung von Spielplätzen, Parks, Straßen, Grünflächen, Hotels,
Verwaltungsgebäuden, Banken, Sportanlagen, Freizeitzentren und mehr an.
Damit wir auch die höchsten Ansprüche und Bedürfnisse
unserer Kunden zufrieden stellen, bieten wir mehr als
hundert Artikel aus Aluminium - dekorative Formen und Maßwerk an.
Der ursprüngliche Entwurf hat eine präzise Qualität und vereinigt den Geist der Wiedergeburtszeit und der
zeitgenössischen bulgarischen Kultur - ein integraler
Teil der europäischen Kultur.


Die Vorteile unserer Produkte sind:
- Unzerbrechlichkeit und Nachhaltigkeit
- Ausgezeichnetes Design und einfache Montage
- Feuchtigkeitsschutz und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Möglichkeit zur Komplettierung
- Möglichkeit zur Montage auf Etagen und Gebäuden
- Erschwingliche Preise
- Herstellung von Originalartikeln nach Idee der Kunden

Für die Gestaltung vom Stadtraum und die Innengestaltung der Gebäude und ihr angrenzendes Gebiet, bietet das Unternehmen Folgendes an:
- Lichtmasten aus Aluminium /Straße und Park/
- Konsolen für Beleuchtung aus Aluminium /für Wände und als Ensemble für Maste/
- Dekorative Straßenlaternen
- Kleine Pfeiler aus Aluminium gegen Einparken
- Tische und Stühle aus Aluminium
- Elemente für Geländer und Zäune
- Gitter aus Aluminium für Kanalwasser von Pools, Spielplätzen, Tankstellen
- Originale Bronzeklopfer für Wiedergeburtshäuser und Komplexe.
Metal-Ekspert & Co. ist spezialisiert in der Produktion von:
Güssen und Rohlingen mit einer mechanischen Bearbeitung von der ganzen Palette BRONZE
(Zinn-Phosphor, Aluminium-Eisen und mehr),
Messing und Aluminiumlegierungen.

Metal-Ekspert & Co. a fost înfiinţată în
anul 1991. Activitatea companiei se dezvoltă în
două direcţii.
Metal-Ekspert & Co. este lider dovedit
în producţia de articole şi elemente decorative
pentru amenajări urbane şi pentru
completarea designului
interior şi zona aferentă
clădirilor. Compania oferă toate elementele necesare
amenajărilor complete de locuri de joacă,
parcuri, străzi, spaţii verzi, hoteluri,
clădiri administrative, bănci, terenuri
sportive, staţiuni turistice etc.
Conduşi de dorinţa noastră de a satisface până şi
cele mai exigente căutări şi dorinţe ale
clienţilor noştri, noi oferim mai mult de
o sută de articole, lucrate din aluminiu
prin tehnica turnării decorative şi în ajur.
Designul original este cu calitate precisă,
ce combină spiritul culturii bulgare
renascentiste şi moderne - o parte
integrantă din cultura europeană.
Avantajele produselor noastre sunt:
- incasabile şi durabile
- design excelent şi montaj rapid
- rezistente şi etanşe la umiditate
- posibilitate de completare la alegere
- posibilitate de montaj pe etaje şi clădiri
- preţuri accesibile
- efectuare articole originale la
ideea clientului
Pentru amenajarea spaţiului urban şi teritoriului aferent clădirilor, compania oferă:
- stâlpi de iluminat din aluminiu /stradale şi de parcuri/
- console pentru corpuri de iluminat din aluminiu /de perete şi în ansamblu cu stâlpi/
- lămpi decorative stradale
- stâlpi anti-parcare din aluminiu
- mese şi scaune din aluminiu
- elemente de balustrade şi panouri pentru grajduri
- bare din aluminiu pentru ape reziduale din piscine, terenuri, benzinării
- ciocane de uşă originale din bronz pentru case şi complexe renascentiste.
Metal-Ekspert & Co. este specializată în producţia de:
piese turnate şi prelucrate mecanic de o gamă întreagă de aliaje - BRONZ
(staniu-fosfor, aluminiu-oţel etc.), ALAMĂ ŞI ALUMINIU.

Основни предимства:

"Метал-Експерт и Сие" е фирма с дългогодишно присъствие и опит на територията на цялата страна. Благодарение на квалифицираните кадри, професионалните разработки и отлично изградената база, дружеството има утвърдени силни пазарни позиции в производството на висококачествени отливки от бронз, месинг и алуминиеви сплави за машиностроенето. Тези дадености са гаранция за изпълнението на всяка поръчка качествено и в срок.

Metal-Ekspert & Co. has long years of experience in the Bulgarian market. Owing to the highly qualified employees, the professional developments and the excellent equipped facilities, the company has achieved strong market positions in the production field of high quality bronze, brass and aluminium alloy casts for the machine-building sector. All of the above guarantee high quality work and timely execution of any order.

Metal-Ekspert & Co. hat eine langjährige Erfahrung im ganzen Lande. Dank der qualifizierten Mitarbeiter, der professionellen Entwürfe und der hervorragenden Ausstattung, hat das Unternehmen eine starke Marktposition in der Herstellung von hochwertigen Gussteilen aus Bronze, Messing und Aluminiumlegierungen für den Maschinenbau. Diese Gegebenheiten gewährleisten die qualitative und fristgemäße Erfüllung von jedem Auftrag.

Metal-Ekspert & Co. este o companie cu prezenţă îndelungată şi experienţă pe teritoriul întregii ţări. Datorita echipei noastre calificate, elaborările profesionale şi bazei perfect realizate, societatea a căpătat poziţii pe piaţă - afirmate şi puternice - în producţia de piese turnate din aliaje de bronz, alamă şi aluminiu pentru construcţia auto. Aceste fapte sunt garanţia noastră pentru realizarea fiecărei comenzi cu calitate şi în termen.

Изисквани характеристики: