Език

Линкове
ID: 90011

Година на основаване: 1991

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Складови помещения

warehouses

Lagerflächen

spatii de depozitare


Вид сътрудничество:

  • На временен склад

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията има нужда от складови помещения за съхранение на зърно

The company needs storage facilities for grain storage

Die Firma sucht Lagerflächen um Getreide aufzubewahren.

Compania necesita spatii de depozitare pentru cereale.

Основни предимства:

Компанията предоставя земеделско оборудване от последно поколение, която осигурява висока продуктивност

The company provides agricultural equipment of last generation that ensures high productivity

Die Firma versorgt mit landwirtschaftlicher Ausstattung neuer Generation, die hohe Produktivität ergibt.

Compania detine utilaje agricole de ultima generatie care asigura productivitate ridicata .

Изисквани характеристики:

Потенциални клиенти на компанията могат да са животновъди, които се нуждаят от зърно за смески

Potential customers of the company can be breeders who need grain mixes

Potenzielle Kunden wären Viehzüchter, die Getreide für Futter benötigen.

Potentiali clienti ai companiei sunt crescatori de animale care au nevoie de cereale pentru prepararea furajelor.