Език

Линкове
ID: 90010

Година на основаване: 1991

Език на въвеждане: RO


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Отглеждане на зърнени култури

Growing of cereals

Anbau von Getreidekulturen

cultivarea cerealelor


Вид сътрудничество:

  • Земеделска продукция

Целеви държави:

  • Австрия
  • България
  • Чехия
  • Хърватия
  • Германия
  • Румъния
  • Сърбия
  • Словакия
  • Унгария

Пълно описание:

Компанията се занимава с отглеждане на зърнени култури и търговия с зърнени фуражи

The company is engaged in the cultivation of cereals and fodder grain trading

Die Firma beschäftigt sich mit Anbau von Getreidekulturen und Handel mit Getreidefutter.

Compania realizeaza activitati de cultivare a cerealelor si de comercializare a furajelor agricole.

Основни предимства:

Компанията предоставя земеделско оборудване от последно поколение, която осигурява висока продуктивност

The company provides agricultural equipment of last generation that ensures high productivity

Die Firma versorgt mit landwirtschaftlicher Ausstattung neuer Generation, die hohe Produktivität ergibt.

Compania detine utilaje agricole de ultima generatie care asigura productivitate ridicata .

Изисквани характеристики:

Потенциални клиенти могат да са животновъди, които имат нужда от зърно за смески

Potential customers of the company can be breeders who need grain mixes

Potenzielle Kunden wären Viehzüchter, die Getreide für Futter benötigen.

Potentiali clienti ai companiei sunt crescatori de animale care au nevoie de cereale pentru prepararea furajelor.